slider02.jpg

Over TVG

In 1971 ontstond het idee om een tennisvereniging op te richten.

Er werd een begroting gemaakt, uitgaande van 2 banen. Een informatie-avond werd gehouden en al gauw bleek, dat een flink aantal bewoners van Grou belangstelling had voor deze nieuwe tak van sport.
De toekomstige leden werd gevraagd deel te nemen aan een obligatielening. Al snel hadden we voor ƒ 10.000,- obligaties geplaatst, plus een lening van de Friesland bank en daardoor was het gesprek met de gemeente minder moeilijk. Er was vanuit de bevolking en vanuit de raadsleden veel weerstand: “Er zijn in Grou al genoeg sporten, we hebben geen behoefte aan zo’n elitesport!”
Het overleg met de gemeente verliep dan ook niet bepaald prettig, maar na enkele concessies onzerzijds, kon er begin 1972 met de aanleg aan de Troelstrawei worden begonnen, waar ook de voetbal- en korfbalvereniging waren gehuisvest.
Voorjaar ’72 werden de banen geopend door topschaatsster wijlen Atje Keulen Deelstra.
De bungalowtent van de familie Dam deed dienst als onderkomen bij het eerste toernooi, aansluitend een heel gezellige avond, waarop iedereen zijn eigen stoel meebracht, er gebarbecued werd met fietsspaken als spit en een vat wijn van Minne de stemming extra verhoogde. Beregezellig!
In 1973 werd met vereende krachten een klein gebouwtje geplaatst. Om te schuilen, te verkleden en met een klein, knus barretje. Dit maakte al gauw plaats voor een groot clubgebouw, waar ook weer veel eigen werkzaamheid aan te pas kwam.
Die eerste 10 jaren waren een tijd van saamhorigheid; men had een gemeenschappelijk doel voor ogen.
Een ledenstop bespoedigde de aanleg in 1997 van 2 nieuwe kunstgrasbanen en tegelijkertijd werden de bestaande gravelbanen onder handen genomen en vervangen door kunstgrasbanen.
De heren van TVG speelde in die jaren 3e klas en zowel bij de heren als de dames hadden we een Fries kampioen.
*********************************************************************************************************
Door ruimtegebrek bij de voetbal- en korfbalvereniging werden in 2004 plannen ontwikkeld om deze verenigingen te verplaatsen naar de te ontwikkelen sportaccommodaties op Meinga aan de Burstumerdyk. Solidariteitsoverwegingen hebben TVG er toegebracht mee te verhuizen, zodat de vrijkomende grond inclusief de grond van de bestaande basisschool kon worden bestemd voor woningbouw.
Na een periode van 5 jaar onderhandelen, planwijzigingen, vele vergaderingen met SHP planontwikkeling en onderaannemers, w.o. Arcadis en verder met de gemeente, het Sportcentrum en uiteraard binnen de eigen vereniging, werd op 2 mei 2009 de gehele inboedel verhuisd van de Troelstrawei naar de Burstumerdyk. In 1 uur was de hele operatie afgerond!
En het uiteindelijke resultaat: We beschikken over een ruimer opgezet park met 4 kunstgrasbanen en een oefenwand, maar bovendien over een minibaan, m.n. bedoeld voor onze jeugdspelers.
In het gebouw is plaats ingeruimd voor een kantine, een volwaardige keuken, opslagruimte, een ruimte voor de trainer en 2 kleedkamers met toiletten en douches. T.b.v. het onderhoud is er een aparte materiaalruimte. En alles verwarmd door toepassing van vloerverwarming.
De jaren 2009 en 2010 hebben vooral in het teken gestaan van zelfwerkzaamheid, waarin een bar is gebouwd, tafels van nieuwe bladen zijn voorzien, wanden zijn gesausd, een geluidsabsorberend plafond is aangebracht, verlichting is geïnstalleerd, etc., etc.
Al met al een accommodatie waar we met zijn allen erg trots op kunnen zijn.

TVG is een gezellige vereniging met 250 leden. Wij bieden onze leden zowel recreatief als competitie- tennis alsook de mogelijkheid o.l.v. een gediplomeerde trainer lessen te nemen. De website is bestemd voor alle leden maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van onze vereniging. Je kunt via onze site op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, de actuele competitiestanden, lopende en nog komende toernooien en nog veel meer.

Buienradar

Sponsoren

briaskThumb_tn_adv_mfrl
briaskThumb_tn_adv_offengaherenkapper
briaskThumb_tn_adv_silersshop1 staand
briaskThumb_tn_Bakkerij_Andringa
briaskThumb_tn_Henk_de_Vries