slider02.jpg

Artikelen

( 10-02-18 ) Algemene Ledenvergaderingwoensdag 28 maart 2018

 

Hierbij nodigt het bestuur van TVG u uit voor het bijwonen van haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, conform artikel 12 van de statuten.

De vergadering vindt plaats op woensdag 28 maart 2018 om 20.00 uur in de kantine van TVG.

De agenda voor deze vergadering is als bijlage bij deze email gevoegd.

De bij agendapunt 3 behorende stukken zijn op de website van TVG geplaatst; de overige stukken worden tijdens de vergadering uitgereikt.

 

Agenda

Notulen ALV 28maart 2017

 

 

Buienradar

Sponsoren

briaskThumb_tn_adv_mfrl
briaskThumb_tn_adv_offengaherenkapper
briaskThumb_tn_adv_silersshop1 staand
briaskThumb_tn_Bakkerij_Andringa
briaskThumb_tn_Henk_de_Vries