slider01.jpg

Artikelen

( 16-02-17 ) Algemene Ledenvergadering op dinsdag 28 maart 2017, aanvang 20.00 uur

 

Plaats: kantine TVG

 

AGENDA

  1. Opening
  1. Mededelingen
  1. Notulen ledenvergadering d.d. 29 maart 2016
  1. Financiƫn

4.1.Financieel jaarverslag 2016

4.2.Verslag van de kascommissie

4.3.(Her)benoeming kascommissie

  

    5.  Commissies: jaarverslagen 2016 en jaarplannen 2017

  1. Begroting 2017
  1. Zonnepanelen
  1. Aftreden en benoemen nieuwe voorzitter

    

8.  Rondvraag

  1. Sluiting

 

Bestuur TVG

De stukken behorend bij agendapunten 3, 4, zijn vanaf uiterlijk 15 maart 2017  op de website van TVG te bekijken; de overige stukken worden tijdens de vergadering uitgereikt.

N.B.:

Indien minder dan een/tiende van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt conform de statuten artikel 16 lid 3 een tweede vergadering uitgeschreven om 20.05 uur op dezelfde dag. Voor beide vergaderingen geldt dezelfde agenda.

Buienradar

Sponsoren

briaskThumb_tn_adv_mfrl
briaskThumb_tn_adv_offengaherenkapper
briaskThumb_tn_adv_silersshop1 staand
briaskThumb_tn_Bakkerij_Andringa
briaskThumb_tn_Henk_de_Vries